SVEČANO OTVARANJE VIZANTOLOŠKOG KONGRESA 12. APRILA 1927

0

Podsetimo, veliki poduhvat srpske vizantologije između dva svetska rata jeste i organizovanje Drugog svetskog vizantološkog kongresa u Beogradu, u aprilu 1927.
Prvi takav naučni skup vizantologa održan je u Bukureštu 1924. godine, ali je okupljanje u Beogradu bilo značajnije od onog u rumunskoj prestonici, zbog toga što su tamo prisustvovali samo naučnici savezničkih i neutralnih zemalja, ali ne i država poraženih u Prvom svetskom ratu. Kada se zna koliko je bila razvijena vizantologija u Nemačkoj, na primer, odmah postaje jasno da je prvi međunarodni vizantološki kongres bio umnogome okrnjen. Taj nedostatak je ispravljen u Beogradu, kada je bilo prisutno čak dve stotine učesnika, dok je skup u Bukureštu okupio samo šezdeset naučnika. Dodajmo da je kongres u Beogradu imao dalekosežne posledice po srpsku vizantologiju, jer su tada naši vodeći istoričari upoznali mladog, dvadesetpetogodišnjeg vizantologa koji je na njih ostavio izvanredan utisak. Njegovo ime je bilo – Georgije Ostrogorski. Već tada je usledio poziv da dođe u Beograd, ali je do toga došlo tek nekoliko godina kasnije

POSTAVI ODGOVOR

*