Sveti Vladika Nikolaj Velimirović: O traženju Živoga među mrtvima

Što tražite živoga među mrtvima? (Lk. 24, 5)

0

Angel Božji pita mironosice žene kao s čuđenjem: što tražite živoga među mrtvima? Tajnovidac Boga i sile Božje kao da hoće da kaže: kako ste mogli i za trenutak pomisliti, da je On plen smrti? Ne znate li, da je On načalnik života? Ne znate li, da je sav život kroz Njega, i da nijedan živi stvor ne može ni s koje druge strane pozajmiti ni jednu kap života? Zar vam On nije dovoljno pokazao na zemlji Svoju vlast nad životom i nad smrću? Ko dade život mrtvome Lazaru? Ko uze život neplodnoj smokovnici? O braćo moja, prestanimo i mi tražiti Živoga među mrtvima. Ako neko od nas još uvek traži Hrista među umrlim, neka prestane s tim dušegubnim trudom. To je uzaludni trud Jevreja i bezbožnika i nehrišćana. Mi znamo, da Gospod Životodavac nije u grobu nego na prestolu slave na nebesima. Duh nepomračen grehom gleda u nebo i ne vidi grob; i duh pomračen grehom gleda u grob i ne vidi nebo. Greh i dobrodetelj upravljaju duhovnim vidom čovečjim i otkrivaju mu svako svoj svet protivpoložan jedan drugom. Greh obara vid duha k zemlji i otkriva mu svet truleži; dobrodetelj uzdiže vid duha k nebu i otkriva mu svet besmrtni i — Hrista vaskrsloga kao Cara u tome svetu.

O braćo moja, ne tražimo život od stvorenja nego od Stvoritelja. I ne činimo još teži greh, na ime: ne tražimo Stvoritelja na groblju stvorenja, ni svetlosnog Besmrtnika u tami smrtnoj. Gospode Isuse, Pobedniče smrti, k Tebi vapijemo: vaskrsni i nas u život večni iz truleži i tame smrtne. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Ohridski Prolog

POSTAVI ODGOVOR

*