Уједињене Нације: Србија земља стараца

0

Институција Покрајинског омбудсмана упозорила је данас да се, према подацима Уједињених нација током протекле деценије, становништво Србије убраја међу пет најстаријих на свету.

Пројекције Републичког завода за статистику у наредних 30 година указују на то да ће се старење становништва у Србији наставити.

„Овом тренду допринеће и константни одлазак млађих генерација, нарочито радно способног становништва у репродуктивном добу, из села у градове или у иностранство, те су процене да ће до 2041. године више од једне четвртине становништва наше земље чинити особе старије од 65 година, а посебно тешка ситуација биће у сеоским срединама“, упозорио је Омбудсман поводом Међународног дана старијих особа, 1. октобра.

Највећи број старијих особа обраћа се Омбудсману у вези са остваривањем права у области социјалне и здравствене заштите, пензијског и инвалидског осигурања, као и у вези с начинима на које могу да остваре одређене погодности приликом плаћања комуналних услуга, пореза и других дажбина.

„Њихова обраћања и притужбе указују на изузетно низак ниво прихода и тежак материјални положај старијих особа, од којих је значајан број оних који су у ситуацији да на различите начине – финансијски, чувањем деце и обављањем кућних послова, узгојем живине и стоке, воћа и поврћа у оквиру домаћинства – доприносе кућном буџету своје деце и унука“, наводи се у саопштењу.

Омбудсман додаје да се старије особе, без обзира на тежак положај у којем живе, ретко обраћају институцијама које су надлежне за заштиту и унапређење људских права.

„Они који им се ипак обрате, тврде да су дуго размишљали да ли да то учине услед својеврсног стида због сопственог положаја. Због чињенице да су погођени сиромаштвом и немогућношћу да подмире некада и своје основне потребе, па чак и насиљем у породици, које је у нашем друштву још увек својеврсна табу тема, значајан број старијих особа свој друштвени положај и услове живота сматра тешким, лошим, па чак и срамотним“, пише у саопштењу.

Притужбе којима се старије особе обраћају институцији Покрајинског заштитника грађана, као и посете сеоским срединама где су старији већина, недвосмислено указују на то да значајан број има „недостојанствен живот на друштвеној маргини“, указао је Покрајински омбудсман

Ало

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*