Ukrajinci su na dobrom putu da sebi i drugima prirede – novi Černobilj

0

Piše: Anatolij VASERMAN

„PROKLETI moskalji“ opet pokušavaju da pojedu ukrajinsku slaninu. Kompanija „TVEL“ („Gorivne komponente“), koja ulazi u sastav „Rosatoma“ – upozorila je da ne samo da ne odgovara za pokušaje da se u nuklearnim reaktorima sovjetske proizvodnje koriste gorivne komponente firme Westinghouse iz Sjedinjenih Država Amerike, nego da će i preduzeti mere za zaštitu svojih interesa.

U prevodu sa poslovnog jezika na svakodnevni – ovo znači da će prekinuti isporuke u Ukrajinu da bi sprečila moguće neprijatnosti zbog istovremenog funkcionisanja komponenata različitih konstrukcija.

Zatim se uključio glavni kalibar: Ministarstvo inostranih poslova Ruske Federacije. Ali, direktor resora za pitanja publiciteta i kontrolu naoružanja, Mihail Ivanovič Uljanov, nije samo podsetio na kvarove koji su se već desili zbog američkih izrađevina: „Reći ću i više, nas takođe brinu pokušaji koji su počeli 2016., da se ukrajinske nuklearne elektrane prebace na režim prinudnog podešavanja snage koji predviđa mogućnost svakodnevnog značajnog smanjivanja njihovog izlaznog kapaciteta. To je samo po sebi veoma nebezbedno, budući da energetski reaktori nisu predviđeni za eksploataciju u takvim režimima rada. Uopšte, potencijalno prisustvo stranog eksperimentalnog goriva u aktivnim zonama reaktora još više povećava opasnost od nuklearnog incidenta“.

Zakon, pa ni fizički, nije pisan za one koji istinski veruju u svoje ukrajinstvo. A onima koje zanima svoje i svojih komšija zdravlje i život objasniću koji tehnički razlozi mogu da pretvore ukrajinsku peremogu (pobedu) u zradu (izdaju).

Uran u američkim gorivnim komponentama isti je kao i ruski. Štaviše, izotopi 235 (gde na 92 protona dolaze 143 neutrona) i 238 (gde je neutrona 146) u njima – podeljeni su na istim postrojenjima za obogaćivanje. Još u prošlom milenijumu, SAD su kupile u RF rezerve visoko obogaćenog (izotopa 235 oko 90%) urana koji se koristi za izradu bojevih glava pod uslovom da se razređivanje dovede do niske obogaćenosti (od 5-10% urana-235), a koristi se samo u reaktorima.

Dali su nisku cenu: navodno, vaše rezerve, inače, leže u skladištima, a nove bombe nećete napraviti. Ali, kod nas se izotopi dele pomoću gasa – heksafluorida urana – u centrifugama koje zahtevaju na desetine puta manje energije nego pumpe koje produvavaju taj gas kroz tanke pore membrana difuznih postrojenja u američkim fabrikama za obogaćivanje. Zato smo mi jeftino isporučili Amerikancima sveže obogaćeni reaktorski uran, gotovo nismo ni dotakli rezerve za oružje na skladištima, a njihove fabrike nisu podnele konkurenciju cena.

Sada se uran obogaćuje samo u RF i Francuskoj, a u SAD razmišljaju: pošto su se sada završile ruske isporuke po ugovoru Gora sa Černomidinom – da li da grade postrojenja ruskog tipa ili da nastave sa kupovinom, sada već po uobičajenoj ceni?

Ipak, sastav gorivnih komponenata suštinski se razlikuje: koristeći razne dodatke oni oksidu urana daju zadata svojstva, legure na bazi cirkonijuma – od njih su napravljena kućišta cevi- legirana raznim elementima. Razlikuje se i oblik cevi: kod nas su šestougaone, u SAD – kvadratne.

Cevi su pričvršćene u svežnjevima na različitim mestima i na različite načine. Sve to dovelo je do toga da su se prvi pokušaji da se primene prekookeanske gorivne komponente u Starom Svetu – u Češkoj – završili takvom deformacijom da se samo čudom nije desilo pucanje njihovih kućišta i izbacivanje radijacije u prvi krug (radi bezbednosti voda iz reaktora zagreva vodu koji ide u turbinu preko hermetičnog zida).

Posle toga je Westinghouse nekoliko godina proučavao tehničku dokumentaciju koju je kupio kod korisnika naših gorivnih komponenata i naučio da pravi nešto slično. Ali, za sada ni fizičari ni inženjeri ne mogu da daju garancije za pouzdan rad: biće novih eksperimenata, možda i kvarova.

Tim nedostacima Ukrajina je dodala i svojeručne.

Parne turbine elektrana treba polako pokretati i zaustavljati: različita termička širenja različitih mesta glomazne opreme mogu da iskrive ili čak da polome konstrukciju.

Brodski kotlovi zagrevaju se po sat-dva, zavisno od kapaciteta, termoelektrane do dvadeset četiri sata. Dvadeset četvoročasovne oscilacije opterećenja treba da kompenziraju turbine koje se zagrevaju za nekoliko minuta – i hidrocentrale – turbine se okreću konstantnom brzinom, menja se samo dotok vode u sistemu za dovod.

Kijev je za dve godine terora protiv Donbasa razorio toliko značajan deo svoje industrije u celini, posebno energetike, da preostali kapaciteti nisu dovoljni za stabilan režim rada, i kako je pravilno istakao ruski diplomata, čak i nuklearne elektrane menjaju opterećenje po nekoliko puta na dan.

Ali nuklearni reaktor posle smanjivanja snage treba ostaviti nekoliko dana dok se raspadnu fragmenti jezgra urana koje apsorbuju neutroni.

Jezgro urana-235 posle dospevanja neutrona deli se na dva druga jezgra i 2-3 nova neutrona. Deo neutrona apsorbuju fragmenti, deo – kontrolne šipke. Kada se u reaktor uvode dodatni apsorberi neutrona – zaustavlja se reakcija deljenja i izdvajanja neutrona. Ako se iz reaktora izuzme toliko regulatora da bi se kompenzirao višak prirodnih apsorbera sve veći dotok neutrona brzo će sagoreti sve fragmente i moguće je da se ne stigne sa vraćanjem regulatora na njihovo mesto.

Tako su digli u vazduh černobiljsku nuklearnu elektranu: na molbu dispečera električne energije za Kijevsku oblast počeli su da vraćaju u radni režim reaktor čiju snagu su smanjili za tri puta pripremajući se za planiranu zamenu gorivnih komponenata. Tada su u nuklearnoj elektrani radili samo obični stručnjaci za energetiku, nije bilo nijednog stručnjaka sa specijalnim obrazovanjem za nuklearne reaktore. Oni nisu razumeli šta rade.

Ljudi koji su u februaru 2014. zauzeli Kijev, ne boluju ni od tehničkog obrazovanja ni od instinkta samoodržanja, ali se bespogovorno potčinjavaju Vašingtonu.

Dokrajčuju privredu Ukrajine – samo da bar malo napakoste EU i Rusiji.

Stavljaju u reaktore neodgovarajuće gorivne komponente.

Traže da se pokreću reaktori po deset puta na dan: neka i eksplodiraju – zato će i na „moskalje“ pasti deo radioaktivnih padavina.

Posebno kad je u kabinetu vlasti – terorista je opasan i za sebe i za čitav svet.

Prevela Ksenija Trajković

Izvor: Fakti

POSTAVI ODGOVOR

*