УПЛАШИЛИ СЕ? Факултет организационих наука одлаже стручну анализу доктората Синише Малог

Сви чланови Етичке комисије Факултета организационих наука осим једног поднели су оставке након што је Сенат УБ наложио тој високошколској установи да формира стручну комисију која ће урадити анализу докторске дисертације Синише Малог, незванично сазнаје Данас.

0

У Етичкој комисији оставку није дао једино професор Младен Чуданов, запослен на катедри чији је шеф професор Ондреј Јашко, иначе ментор Синише Малог. Како сазнајемо, са целом процедуром преиспитивања оспореног доктората се стало, јер ФОН још увек није формирао нову Етичку комисију.

Председник Савета тог факултета није јуче одговорио на питање Данаса о позадини оставки.

У Ректорату Универзитета у Београду Данасу је речено да немају званичне информације о томе, пошто органи и тела факултета нису у обавези да извештавају Сенат о току поступка. Ипак, и до управе Универзитета су стигла незванична сазнања да су сви чланови Етичке комисије осим једног поднели оставке и да још није формирана нова.

Претходно, Етичка комисија ФОН-а је одбила као неоснован захтев за утврђивање неакадемског понашања у случају пријаве плагијата доктората Синише Малог. Сенат је још средином јануара закључио да је ФОН начинио пропуст у процедури, јер је по Правилнику о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради писаних радова био обавезан да формира стручну комисију, која једина може да изврши експертску анализу доктората.

За формирање стручне комисије неопходно је да буде образована Етичка комисија, јер она такав захтев доставља Наставно-научном већу факултета. По достављеном захтеву Наставно-научно веће се обраћа већу одговарајуће групације и Националном савету за високо образовање да као чланове стручне комисије именују по једног члана ван факултета, док је најмање двоје са те високошколске установе. Стручна комисија треба да достави Етичког комисији образложено стручно мишљење за највише 60 дана, а правилник предвиђа да се тај рок може још толико продужити у изузетним случајевима.

Универзитетски правилник о раду етичких комисија не прецизира у ком року оне морају бити формиране, а ближе услове о саставу и раду тих тела утврђују високошколске установе својим актима. Саговорник Данаса који је желео да остане анониман кажу да би ФОН могао да отеже са формирањем нове Етичке комисије и да Сенат уопште не извести о томе шта је урадио да се испита сумња да је докторат Синише Малог плагиран, с обзиром да се Правилником о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради писаних радова целокупна процедура завршава на факултету.

Као начин да се цео случај истера на чистину види могућност да се подносилац пријаве за плагијат обрати универзитетском Одбору за професионалну етику. Међутим, јуче нисмо успели да добијемо правничко тумачење да ли је то могуће, с обзиром да по одредбама поменутог правилника Одбор одлучује као другостепени орган.

Докторат Синише Малог у јавности је оспорен у јулу 2014. године, а ФОН је у неколико наврата одбацио наводе да је плагијат.

ДАНАС

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*