VILE U SRPSKOJ MITOLOGIJI

0

VILE U SRPSKOJ MITOLOGIJI

Vile su mitološka bića koja su veoma prisutna u srpskoj mitologiji. One se obično opisuju kao liepe devojke u prozračnim i lakim haljinama. Po predanju, one se rađaju iz rose u vreme kada se pojavljuje duga. Vile su večno mlade, a često je izvor njihove moći njihova kosa. One se mogu pretvoriti u mnoge životinje, kao što su labudovi, vukovi, zmije itd. Vile obično žive daleko od ljudi i ne udaljavaju se previše od predela u kojem su rođene. Ipak, vile imaju i negativne osobine. Što se tiče fizičkog izgleda, noge su im obično konjske ili magareće, pa ih sakrivaju. Isto tako su jako ljubomorne na mlade, lijepe djevojke pa tako imamo predanja u kojima mlade devojke bivaju uklete od strane vila zbog svoje lepote. Vile imaju krila i mogu da lete, ali ako im se odsjeku krila one postaju obične žene. Vile se pojavljuju u pesmama o Marku Kraljeviću, pa tako vila govori Marku da mu je smrt blizu. Poznata je i vila Ravijojla u pesmi Marko Kraljević i vila. U toj pesmi vidimo još jedan primer vilinske ljubomore kada Ravijojla napada Markovog pobratima, vojvodu Miloša jer ovaj ljepše peva od nje. Ponekad vile imaju i pozitivne osobine pa pomažu junacima i čak imaju ljubavne odnose sa njima, pa i decu. Vile često odgajaju junake i pomažu im, pa tako u pesmi Miloš Obilić zmajski sin imamo stih koji kaže: „Što gođ ima Srbina junaka. Svakoga su odgojile vile“. Vile često dobijaju imena po mestu svoga stanovanja, pa imamo vile planinkinje, oblakinje, vodarkinje i slično. Vile su poznate kao dobre igračice. Međutim, najpoznatija vilinska priča je definitivno ona vezana za zidanje Skadra. Po narodnoj pesmi, vila je kralju Vukašinu rekla da neće moći sagraditi grad ako ne nađe brata i sestru Stojana i Stoju i onda ih zazida u temelje kule. Nakon toga, vila traži da Vukašin zazida ili svoju ženu ili ženu od svoje braće u temelje kule. Na kraju, žena Gojka Mrnjavčevića biva zazidana u kulu. Vile imaju dugu istoriju u našim narodnim predanjima. Ponekad su dobre, ponekad zle. Interesantno je što se često povezuju sa velikim junacima kao što su Obilić ili Marko. O samom poreklu reči vila ima više ideja, ali je vrlo staro. Kod Rusa postoji od 11. a kod Južnih Slovena od 13. vijeka.

POSTAVI ODGOVOR

*