Vladislav Đorđević: Vučićeva Srbija revnosno sprovodi totalitarnu ideologiju „rodne ravnopravnosti“

0

Ideologija „rodnog” feminizma ili dženderizma poprimila je oblike totalitarizma. Postala je neupitnom društvenom i političkom dogmom. Prožima sve sfere života. Mi ne mislimo „svojom glavom” nego „medijskom glavom”, a nju oblikuje ideologija „rodnog” feminizma.

1. Ideologija „rodnog” feminizma

Naši najintimniji stavovi – o ljubavi, porodici, braku i deci – pod uticajem su ideologije „rodnog” feminizma ili „dženderizma”. Kada idemo na randevu mi smo – svesno ili nesvesno – „dženderisti”.
Ideologija „dženderizma” je prodrla i u sve društvene nauke: antropologiju, sociologiju, pravo, politikologiju, istoriju, psihologiju, filozofiju, čak i teologiju. Svake godine se iz ugla „rodnog” feminizma objavi mnogo publikacija. „Rodni” feminizam je postao „dobar za mišljenje”. Štaviše, on je postao „obavezen za mišljenje”. Propagirati ga postalo je deo socijalne „normalnosti”. Zastupati radikalni feminizam nije samo socijalno poželjno nego i finansijski korisno.

Ideologija „rodnog” feminizma je postala neupitni deo ideologije Ujedinjenih nacija, Evropske unije, pa i Republike Srbije. Naša država revnosno sprovodi politiku „rodne ravnopravnosti” (gender equality). U tome smo zapravo vodeći u svetu. Ta politika – poznata kao „rodno glavnotokovanje” (gender mainstreaming) – ima sva svojstva totalitarne ideologije. Ne trpi nikakvu kritiku. Ko je kritikuje – poput mene – rizikuje da bude socijalno ostrakizovan, izložen povicima da ima loše namere, da je „seksist”, „mizoginist” ili nešto još gore. Totalitarne ideologije ne trpe kritičku svest.

2. Potreba za kritičkom svešću

U Srbiji ideologiju „rodnog” feminizma revnosno sprovode mnogobrojne vladine i nevladine organizacije. Imajući u vidu taj totalitarni projekat „rodnog” feminizma, pisati kritički o toj pojavi zahteva mnogo akademskog truda i smelosti. Kritička svest o totalitarnom „dženderizmu” skoro da ne postoji. Uz mali broj izuzetaka, ova ideologija se ne kritikuje.

3. Zakon o rodnoj ravnopranosti

U sklopu radikalnofeminističke diktature gura se Zakon o rodnoj ravnopravnosti. Reč je o višestrukoj prevari.

Prvo, Zakon o rodnoj ravnopravnosti je lingvistička prevara, jer tu zapravo nije reč o ravnopravnosti polova, nego o ravnomernoj zastupljenosti polova, a ravnopravnost i ravnomernost nisu identični pojmovi. Samo lingvistički diletant može da pobrka ravnopravnost i ravnomernost.

Drugo, Zakon o rodnoj ravnopravnosti je pravna prevara, jer je ravnopravnost polova ušla u naše zakonodavsto još Ustavom FNRJ 1946. Niko posle toga ravnopravnost polova nije dovodio u pitanje. Zakon o rodnoj ravnopravnosti aktualizuje pitanje rešeno pre više od 70 godina. Samo pravnički diletant može da negira postojanje pravne jednakosti polova.

Treće, Zakon o rodnoj ravnopravnosti je naučna prevara, jer sugeriše da su uloge polova isključivo stvar socijalne konvencije i negira naučnu činjenicu postojanja prirodnih polnih razlika. Samo naučni diletant može da negira postojanje bioloških i psiholoških razlika među polovima.

Četvrto, Zakon o rodnoj ravnopravnosti je ekonomska prevara, jer vodi ka povećanju birokratije u poslovanju, a time i do neproduktivnosti i neefikasnosti. Samo ekonomski diletant može da pristane na ekonomski sistem koji je neekonomičniji.

Peto, Zakon o rodnoj ravnopravnosti je finansijska prevara, jer podrazumeva „rodno budžetiranje”, a to praktično znači finansijsko favorizovanje jednog pola nauštrb drugog. Takvo finansiranje je suprotno svakoj ekonomskoj logici i etici.

Šesto, Zakon o rodnoj ravnopravnosti je emotivna prevara, jer muškarcima praktično smanjuje mogućnost za zapošljavanje i rad, a time ih osiromašuje ne samo ekonomski, nego i emotivno. Zakon o rodnoj ravnopravnosti emotivno obogaljuje i žene. On ženama sugeriše da će s njim biti srećnije, a zapravo će s njim morati više da rade, a manje moći da računaju na ekonomsku pomoć muškaraca. Zakon o rodnoj ravnopravnosti praktično vodi ka udaljavanju polova. S njim će oba pola postati emotivno obogaljena i nesrećna.

4. Zaključak

Koncept „rodne ravnopravnosti” je po poreklu i svrsi lezbijsko-feministički. To je lingvistička, pravna, naučna, ekonomska, finansijska i emotivna prevara. Stoga predloženi Zakon o rodnoj ravnopravnosti treba odbaciti u celini. Nikava tu prepravljanja ne pomažu.

POSTAVI ODGOVOR

*