Власници теренских и теретних возила: Припремите се за војну евиденцију!

Увођење возила у војну евиденцију није новина оно је предвиђено законом из 2009. године, како би се ефикасније обезбедило функционисање војне, радне и материјалне обавезе, саопштило је Министарство одбране.

0

Увођење возила у евиденцију ствари део је материјалне обавезе која је Законом о војној, радној и материјалној обавези одређена као право и дужност грађана Србије, привредних друштава, других правних лица и предузетника, чије је седиште на територији Србије.

Њихова је обавеза да покретне и непокретне ствари којима располажу, а које су одређене као ствари посебне намене за потребе одбране, Војске Србије и цивилне заштите, у случају потребе уступе на привремено коришћење уз накнаду државним органима.

Евиденција се води ради организованог и правилног извршавања наведене обавезе.

Из Министарства одбране напомињу да се у евиденцију не уводе сва возила, већ један до два одсто од укупног броја регистрованих моторних возила евидентираних у бази Министарства унутрашњих послова, те да је одзив по основу материјалне обавезе у претходним годинама био виши од 90 одсто.

Ради се првенствено о теренским и теретним возилима, инжињеријским возилима, специјалним возилима, приколицама, цистернама, виљушкарима.

У случају неодазивања позиву Закон предвиђа новчане казне од 10.000 до 50.000 динара за власника ствари, док покретање прекршајних пријава врше територијални органи Министарства одбране.

У Министарству наглашавају да позивање власника није повезано са увођењем војних обвезника рођених 1999. године у војну евиденцију.

„Увођење у војну евиденцију део је војне обавезе и није у директној или индиректној вези са позивањем власника ствари из пописа, а једини заједнички именитељ им је Закон о војној, радној и материјалној обавези којим су правно уређени“, прецизирано је у саопштењу.

Позиви се достављају власницима ствари из пописа у законском року, 30 дана пре планираног позивања, о чему се јавност благовремено обавештава информацијама на сајту Министарства одбране.

ТАНЈУГ/Министарство одбране

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*