Војни синдикат: Седница Владе у касарни у Нишу је коштала преко 500000 евра!

МЕРЕ (НЕ)ШТЕДЊЕ ПО ГРБАЧИ ВОЈНИКА И ГРАЂАНА, ПИТАЊЕ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

0

Ради заштите интереса припадника Војске Србије и грађана Србије јавно питамо Министарство одбране да ли је тачно да је на уређење касарне у Нишу у којој је недавно боравила Влада Србије потрошено 68 милиона динара?

Уколико је то тачно потребно је да припаднике Војске Србије и јавност обавестите чијом одлуком су ова новчана средства одобрена, шта је толико коштало, коме су ова средства исплаћена и са ког конта, односно из којих буџетских средстава, те да ли су ова средства била намењена тој врсти расхода.

Такође тражимо да нас обавестите да ли је тачно да је пре око две седмице у Нишу ради инспекцијског надзора боравио Инспекторат одбране и да инспектори овог инспектората нису користили смештај и исхрану у касарни већ у једном градском хотелу. Уколико су ови наводи тачни потребно је да саопштите колико је систем одбране наведено коштало.

Војни Синдикат Србије

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*