Захтеви војног синдиката са јучерашњег протеста!

  0

  Дана 11.12.2016.године у минут до дванаест испред зграде Владе Републике Србије одржан је мирни грађански протест Војног и Полицијског синдиката Србије коме је присуствовало по проценама стручних лица преко 5000 учесника. Протест је протекао мирно и достојанствено.

  Војни синдикат Србије је организовао протест ради испуњења следећих захтева:

  1.-Одмах предузети мере за унапређење стандарда припадника ВС:

  – утврдити основицу за обрачун плата у минималном износу одређеном Законом о Војсци или

  – утврдити основицу за обрачун плата припадника војске у износу не мањем од износа колико је износила пре смањења зарада новембра 2014.године или

  – припадницима војске, цивилним и војним лицима до чина потпуковника, утврдити и исплаћивати месечно једнократну новчану помоћ у износима који ће обезбедити приближавање горе наведеним основицама.

  1. Повући и ставити ван правног промета правилнике и прописе донете након марта 2015.године, а нарочито Правилник о платама који је ступио на снагу 26.10.2016.године, а који је и даље на снази.
  2. Зауставити реформу војног здравства по садашњем плану реформе и формирати стручни радни тим у чијем ће састaву бити и представник репрезентативног синдиката и сачинити нови план реорганизације војног здравства према стварним потребама корисника из система одбране.
  3. Створити услове за несметано синдикално деловање у систему одбране и приступити преговорима за закључење посебног колективног уговора за запослене у Војсци Србије, најкасније до 01.02.2017.године.
  4. Све наведене захтеве утврдити писаним споразумом закљученим између представника послодавца и представника репрезентативног синдиката.

  Војни синдикат Србије као једини репрезентативни синдикат запослених у војсци увек је спреман за дијалог у коме ће се на најефикаснији начин изнаћи решења за унапређене положаја и стандарда запослених у војсци. Очекујемо да ће мирно решење спора у који смо ушли са представницима нашег послодавца, превладати над репресивним мерама које смо принуђени да примењујемо.

  Војни Синдикат Србије

  ПОСТАВИ ОДГОВОР

  *