Запошљавање професионалних војника у санитетској служби

0

Након завршеног добровољног служења војног рока заинтересованима биће омогућен пријем у службу у војноздравствене установе у Београду, Нишу и Новом Саду.

Пријем професионалних војника у санитетску службу наставиће се до попуне предвиђеног броја радних места, саопштено је из Војномедицинске академије. Они који испуњавају прописане услове за пријем и успешно заврше обуку добијају могућност запошљавања у систему војног здравства и даљег каријерног напредовања.

Након завршеног добровољног служења војног рока, заинтересованим професионалним војницима – медицинским техничарима општег и педијатријског смера, лабораторијским техничарима здравствене струке и фармацеутским техничарима, биће омогућен пријем у службу у војноздравствене установе у Београду, Нишу и Новом Саду, укључујући и Војномедицинску академију.

Сви заинтересовани за упућивање на добровољно служење војног рока у септембарској класи потребно је да се пријаве у центар Министарства одбране према општини становања закључно са 31. јулом ове године, напомиње се у саопштењу.

На добровољно служење војног рока упућују се особе рођене 1989. године и млађе. За упућивање на добровољно служење и пријем у професионалну службу у својству професионалног војника санитетске службе, поред општих услова за упућивање на добровољно служење војног рока, о чему се информације могу добити у центрима Министарства одбране у општинама у којима кандидати станују или на сајту Министарства одбране, заинтересовани морају имати завршену средњу медицинску школу за занимања која се траже за пријем и положен стручни испит.

Добровољно служење војног рока траје шест месеци. Првих месец и по дана је општа војна обука у неком од центара за обуку (Сомбор, Ваљево или Лесковац) где се пријављена лица упућују по територијалном принципу, а после тога следи месец и по дана специјалистичке обуке за санитетску службу у Чети за обуку војника логистике у Нишу.

Након завршене обуке војници на добровољном служењу војног рока упућују се три месеца у једну од војноздравствених установа на колективну обуку (Војномедицинску академију, Војну болницу Ниш, Војну болницу Нови Сад и Центар војномедицинских установа Београд), да би по завршетку добровољног служења били у потпуности оспособљени за рад у систему војног здравства.

По потписивању првог уговора професионални војници добијају чин разводника, а касније напредују у виши чин дестара и млађег водника на основу времена проведеног у служби и завршетка курсева предвиђених за даље напредовање.

Рад у војноздравственим установама омогућава стално стручно усавршавање, могућност учешћа у мировним мисијама у иностранству, као и студије за струковне медицинске сестре на Медицинском факултету ВМА Универзитета одбране у Београду, истиче се у саопштењу.

Политика

 

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*