Жарко Видовић: ШТА ЈЕ НЕБЕСКО ЦАРСТВО?

0

У самој нашој студији о Његошу и Косовском завјету у Новом вијеку најзначајни је питање о Небеском царству: оно мора да буде у самом средишту истраживања, јер оно чини срж, смисао и тајну Косовског завјета; духовна заједница је завјетна ако су њени чланови сабрани сви истом тежњом ка томе Небеском царству; заједница сабрана тежњом ка Небеском царству није заједница од „свијета“, „од овога свијета“; при томе највећу (и једину могућу) историјску виталност, континуитет и идентитет показује заједница баш тим што није „од овога свијета“… Тако се и завјет и завјетна зајеница и њена историја појављују – не као неки реални и логично свјетовни феномени, него – само као парадокси; а парадоксалним их чини тај „феномен“ Небеског царства! Мора да је то Небеско царство схваћено у завјету сасвим другачије него што је до данас приказивано у исламској, свјетској и нашој нововјековној херменеутици, посебно у метафизици. Најраширеније и већ вулгарно схватање је да је Небеско царство рај који човјек заслужи јуначком погибијом у одбрани своје вјере или нације. То је схватање као у исламу (шехити), или као у германском Нибелунг-поеми, или нешто као „Вјечна ловишта“ америчких Индијанаца, као блажено царство бестејелесних духова итд., итд., углавном као стање могуће тек послије (тјелесне)смрти. А завјетно Небеско царство, напротив, чини саму суштину виталности (одуховљене виталности!) заједнице коју овде, сада, на земљи и у времену и против времена чини историјском баш то завјетно Небеско царство! Шта је, дакле, то царство? какав је то парадокс?

Небеско царство није царство Бога мртвих, него „Бога живих“, царство Христа! сам Христос је то Небеско царство! Бити у Небеском царству значи бити поистовећен с Христом. То поистовећење је Причешће. Оно се збива тајно (у продуховљеној машти), на Литургији. Оно је разумљиво – не из саме Библије, него – тек из литургијских анагноза, тј. из Библије као литургисјког текста који ту није тумачен, него слављен и оличен (персонификован) присуством Христа и светитеља представљених на иконама. То Небеско царство је у разним епохама и цивилизацијама схваћено различито, те ми можемо да га у његовом аутентичном (византијско-православном) значењу схватимо тек када то схватање упоредимо са осталима, а поготово са нововјековним (хуманистичко-метафизичким) схватањем (или боље: несхватањем и потпуном затвореношћу према могућем схватању). И ту ће нам се тек указати у свом пуном сјају и узвишености Његошев спјев Луча Микрокозма.

Жарко Видовић, ЊЕГОШ И КОСОВСКИ ЗАВЈЕТ У НОВОМ ВИЈЕКУ (стр. 17-18) Филип Вишњић, Београд, 1989.

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*