Zavetnici: Tražimo reviziju SSP! – ne dajmo zemljište strancima!

0

Povodom predstojeće sednice Narodne skupštine na kojoj će se razmatrati usvajanje zakonskih rešenja o mogućnosti prodaje domaćih oranica strancima Srpski sabor Zavetnici od Vlade zahteva hitno pokretanje postupka za reviziju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU. Razlog je u tome što njegova dalja primena ugrožava položaj srpskog poljoprivrednika i preti da srpsku zemlju u bescenje rasproda stranim tajkunima.

Podsećamo da je Srbija krajem 2015. godine već usvojila izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu, prema kojima su stranci dobili pravo na 30-godišnji zakup obradivih površina, ali bez prava na vlasništvo. Sada se od nas traži da shodno odredbama SSP-ja zakonom omogućimo stranim fizičkim i pravnim licima kupovinu plodnih domaćih oranica.

Srpski sabor Zavetnici smatra da je primena SSP-a u delu koji se odnosi na pravo stranih lica da stiču imovinu nad poljoprivrednim površinama uvod u dalje razdrobljavanje srpske zemlje, degradaciju srpskog sela i razvlašćivanje domaćeg poljoprivrednika. Reč je o potezu, koji je krajnje poguban po državne i nacionalne interese jer bi zbog nagle prodaje velikih površina strancima znatno opala cena zemljišta, što bi u krajnjem ishodu dovelo i do gubitka ekonomskog suvereniteta.

Ističemo da SSP, čija sadržina je zahvaljujući nemaru prethodnih vlasti ispregovarana na štetu Srbije i srpskog seljaka, predstavlja brutalan napad na srpsku ekonomiju, pre svega na domaću poljoprivredu, umanjujući njenu konkurentnost i njen razvojni potencijal. Primenom SSP-ja promoviše se poguban neoliberalni koncept koji poljoprivredno zemljište kao Ustavom zaštićeni prirodni resurs pretvara u puku surovinu stranih multinacionalnih kompanija, a srpskog domaćina u jeftinu radnu snagu i nadničara na sopstvenoj zemlji.

Upozoravamo da je pružanje zakonskog prava stranim licima da kupuju domaća zemljišta direktan udar na lokalne poljoprivrednike, ali i na potrošače, jer onaj ko ima veliku produkciju, plasiraće je u inostranstvo, što ugrožava prehrambenu sigurnost zemlje. Opasnost je i degradiranje zemljišta zbog prekomerne upotrebe hemijskih sredstava. Prodaja zemljišta strancima u posebno osetljivim, pogotovo graničnim područjima predstavlja i rizik po nacionalnu bezbednost.

Zavetnici u cilju zaštite državnih interesa i prava srpskog seljaka predlažu sledeće mere:

 zakonsku zabranu da strana fizička i pravna lica stiču pravo vlasništva nad domaćim poljoprivrednim zemljištem od strateškog nacionalnog značaja;

– postavljanje dodatnih uslova za strance koji žele da kupe zemljište u Srbiji, izuzev zemljišta od strateškog nacionalnog značaja. Prilikom konkretizacije tih uslova ugledati se na rešenja koja su uvele pojedine članice EU, što znači da stranci pre kupovine zemlje, čiji obim treba da bude ograničen na najviše 2 hektara, imaju barem 12 godina prijavljenog boravka u našoj državi, da se barem 10 godina profesionalno bave poljoprivredom kao i da se taj period računa tek od datuma eventualnog pristupanja Srbije Evropskoj uniji;

– kao poseban uslov predlažemo uvođenje zahteva da sdobrenje na tu prodaju zemlje daje državni organ koji će morat da proceni da li je to u skladu sa ciljevima srpske agrarne politike;

– izmenu postojećeg Zakona o poljoprivrednom zemljištu kako bi se zakup domaćih oranica od strane stranaca sa sadašnjih 30 ograničio na najviše 10 godina;

-suspenziju spornih tačaka SSP-ja uz zvaničan zahtev Evropskoj uniji da se održe novi pregovori kako bi se adekvatno zaštitili legitimni interesi domaćih poljoprivrednika;

– da se zakonom odredi da pravo preče kupovine domaćih poljoprivrednih zemljišta ima država;

– izmene Zakona o privatizaciji kako ne bi dolazilo do situacije da državljani i firme iz EU putem procesa privatizacije srpskih poljoprivrednih preduzeća zaobiđu zakonsku zabranu prodaje domaće zemlje i tako faktički u svoj posed dobiju velike površine domaćeg poljoprivrednog zemljišta

 

 

Zavetnici

POSTAVI ODGOVOR

*