Da li opozicija i srpski političari odustaju od sprečavanja destabilizacije Republike Srpske?

0

16-17 jula naša organizacija „Izbor je naš“ uputila je apel političkim strankama u Republici Srpskoj, ambasadama Amerike i Velike Britanije, kao i kancelarija OHR-a u BiH. Razlog našeg obraćanja učinjen je sa namjerom da se potvrdi ili negira činjenica da su jasni znaci političkih tenzija u Republici izazvani isključivo vještačkim putem koji kao svoj krajnji cilj imaju tendenciju stvaranja nestabilnosti u društvu i na takav način posluže za iskorištavanje ovlaštenja Visokoh Predstavnika, čijim bi mjerama bili sklonjeni sa političke scene legitimno izabrani predstvanici vlasti. U ovakoj izuzetno napetoj situaciji koja ugrožava javnu bezbednost, mi smo pokušali da dobijemo odgovore na konkretna pitanja od relevantnih politički predstavnika u Republici Srpskoj, predstavnika međunarodne zajednice u BiH i diplomatskih prestavnika SAD i Velike Britanije, koji su direktno uključeni u ovaj politički proces.

Tokom protekle sedmice, naše obraćanje je objavljeno na brojnim medijima i internet portalima. Prisutnost našega apela u medijima, daje nam za pravo da unaprijed osudimo eventualna opravdanja od strane primalaca, da je naše obraćanje iz nekog razloga nije došlo do njih ili da njima ono nije bilo poznato.

S obzirom da je od našeg obraćanja prošlo deset dana, a da odgovori nisu došli, SNP „Izbor je naš“ smatra neophodnim i važnim da saopšti sledeće:

Potpuno odsutstvo reakcije, potvrde ili negacije, diplomatskih predstavnika Amerike i Velike Britanije, te kancelarije Visokog Predstavnika, potvrđuje naše zaključke i sumnje koji su bili izneseni u obraćanju. Ovo nam daje za pravo da još jednom sa velikom zabrinutošću potvrdimo da je politička nestabilnost u Republici Srpskoj izazvana isključivo vještakim putem, i ne predstavlja ništa drugo do kvalitetno isplaniran projekat destabilizacije u R.S od strane zapadnih zemalja i članica NATO-a.

Istovremeno potvrđujemo odsutstvo reakcije svih naših opozicionih parlamentskih partija, na čiju adresu je takođe bilo poslato obraćanje. SNP sa velikom tugom svjedoči da ni od jedne opozicione partije, nije postupio odgovr koji bi negirao naše zaključke koji govore o direktnom saučešću opozicije sa zapadnim zemljama u organizaciji političke nastabilnosti u Republici Srpskoj.

Odstustvo odgovora i ćutanje pred konkretnim pitanjima, prirodno nameće zaključak da se radi o apsolutno svjesnoj političkoj degradaciji opozicije u R.S, koja je zarad ostvarenja svojih političkih ambicija aktivno izvršava instrukije iz zemalja Evropske Unije.

Da li u ovom slučaju možemo smatrati da svojim ćutanjem opozicione partije ne samo priznaju fakt učešća u političkoj prljavoj igri, nego se i svjesno ponose svojim izdajničkim aktivnostima ?

Zabrinuti za stabilnost naše zemlje i budunost srpskoga naroda mi se obraćamo svim političkim partijama i nevladinim organizacijama sa prizivom prevazilaženja političkih tenzija i stvaranja atmosfere napetosti pred same izbore. Neka politička borba svih partija bude isključivo u duhu demokratskih načela, a ne političkih provokacija koje naše društvo i narod može još više da podjeli i razjedini.

Administrativna služba

SNP – Izbor je naš

Dane Čanković

POSTAVI ODGOVOR

*