Dveri: Nešto smrdi u Bačkoj Topoli

0

U Bajši se održao protestni skup stanovnika ove mesne zajednice u opštini Bačka Topola, protiv zagađenja i nesnosnog smrada koji se oseća u selu, a potiče od zagađene reke Krivaje. Organizator je na inicijativu velikog broja meštana bila Mesna zajednica Bajša.

Srpski pokret Dveri je svojim učešćem na ovom skupu dao podršku meštanima u njihovoj borbi za zdravu životnu sredinu. Dveri su spremne da u sve dalje aktivnosti budu uključene i da pomognu da se za ovaj problem čuje što dalje. Očekujemo od vlasti da   počnu  da rade svoj posao i da svim građanima omoguće zdrav život, bez razlike gde žive. Građanima više ništa ne znače odgovori i konstatacije  pokrajinske inspekcije da postoji veliko zagađenje i suštinski predstavljaju samo  odlaganje rešenja problema. Oni očekuju konkretno da se nešto uradi kako bi se smanjilo zagađenje. Smatramo da se problem veoma lako može rešiti. Treba samo da postoji volja opštinske, pokrajinske i državne vlasti i da Ministarstvo zaštite životne sredine preduzme odgovarajuće mere. Da se identifikuju najveći zagađivači u opštini Bačka Topola i da im se naloži ugradnja odovarajućih filtera i prečistača, jer pored meštana Bajše ugroženi su i ostali građani Bačke Topole usled  dugogodišnjeg ne rešavanja problema aerozagađenja.

Zagađivači se sakrivaju iza uredbe koju je donela Vlada Republike Srbije gde je kao mera usklađivanja sa propisima EU i poglavlja 27 kao krajnji rok za primenu ekoloških zakona  određena 2025. godina. Ugradnja filtera treba da se oroči na rok koji je primeren hitnosti same situacije i ne postoji nikakav opravdan razlog koji bi bio na strani zagađivača.Dveri će tražiti da se ta uredba  Vlade Republike Srbije poništi zbog interesa i zdravlja građana. Primena ekoloških zakona  ne treba da bude odlagana zbog ugroženosti naših građana, a ne da se to dešava zbog akcionih planova u procesu pristupanja EU .Ukoliko se u kratkom roku ne donese odluka koja bi ubrzala rešenje meštani Bajše su najavili radikalizaciju protesta.Dveri Bačke Topole ih podržavaju i nadaju se da će nadležni imati sluha i da će meštani Bajše i Bačke Topole imati zdravu i čistu životnu sredinu kao jedno od osnovnih ljudskih prava koje im je uskraćeno.

 Info služba Dveri Bačke Topole

POSTAVI ODGOVOR

*