Изреке пустињских отаца (XXIV)

0

Књига I

Поуке светих отаца за напредовање према савршенству (Παραίνεσις ἁγίων πατέρων εἰς προκοπὴν τελειότητος)

24. Ава Пимен је рекао:

– Ако замрзи две ствари, монах може постати слободан од света.

А брат га упита:

– Које две ствари?

Старац одговори:

– Телесни спокој и таштину.

(24. Εἶπε πάλιν ἀββᾶ Ποιμὴν ὅτι· Ἐὰν δύο πράγματα μισῇ ὁ μοναχός, δύναται ἐλεύθερος γενέσθαι ἀπὸ τοῦ κόσμου. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ἀδελφός· Ποῖα ταῦτα; Καὶ εἶπεν ὁ γέρων· Τὴν σαρκικὴν ἀνάπαυσιν καὶ τὴν κενοδοξίαν.)


Портал „ПАТРИОТ“ дугује неизмерну захвалност Маст. теол. Лазару Нешићу, који је започео превођење чувених „Изрека пустињских отаца“-збирке изрека, искустава и мудрости хришћанских отаца првих векова. Нешић је свој рад базирао на критичком издању старогрчког језика, које је и најтачније и најпоузданије…

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*