Изреке пустињских отаца (XXVII)

0

Књига I

Поуке светих отаца за напредовање према савршенству (Παραίνεσις ἁγίων πατέρων εἰς προκοπὴν τελειότητος)

27. Када беше на самрти, ава Хомеј рече својим синовима:

– Немојте пребивати са јеретицима, нити стичите познанства са особама на власти. Нека ваше руке не буду испружене за узимање, већ нека буду радије отворене за давање.

(27. Ἀββᾶ Χομαὶ μέλλων τελευτᾶν εἶπε τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ· Μὴ οἰκήσητε μετὰ αἱρετικῶν μηδὲ σχῆτε γνῶσιν μετὰ ἀρχόντων μηδὲ ἔστωσαν αἱ χεῖρες ὑμῶν ἡπλωμέναι εἰς τὸ συνάγειν, ἀλλ’ ἔστωσαν μᾶλλον ἡπλωμέναι εἰς τὸ διδόναι.)


Портал „ПАТРИОТ“ дугује неизмерну захвалност Маст. теол. Лазару Нешићу, који је започео превођење чувених „Изрека пустињских отаца“-збирке изрека, искустава и мудрости хришћанских отаца првих векова. Нешић је свој рад базирао на критичком издању старогрчког језика, које је и најтачније и најпоузданије…

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*