Изреке пустињских отаца (XXXII)

0

Књига I

Поуке светих отаца за напредовање према савршенству (Παραίνεσις ἁγίων πατέρων εἰς προκοπὴν τελειότητος)

32. Рече старац:

– Овакав је живот монаха: рад, послушање и молитва; монах не сме осуђивати, нити оговарати друге и гунђати; јер је писано: Који љубите Господа, мрзите на зло (Пс. 96,10). Монашки живот значи не дотицати се ничега што је неправедно, не гледати својим очима на зле ствари, не бити наметљивац, не бавити се животима других људи, нити пружати руке на узимање већ на давање. Живот се, дакле, монаха састоји у овоме: немати гордости у срцу, ни зле помисли у уму, нити пунити стомак до ситости, већ све чинити са расуђивањем.

(32. Εἶπε γέρων· Ἡ ζωὴ τοῦ μοναχοῦ αὕτη ἐστίν· ἔργον, ὑπακοή, μελέτη, μὴ κρίνειν, μὴ καταλαλεῖν, μὴ γογγύζειν. Γέγραπται γάρ· «Οἱ ἀγαπῶντες τὸν Κύριον μισεῖτε πονηρά «. Τοῦ μοναχοῦ ὁ βίος ἐστὶ μὴ ἐπιβαίνειν ἐπ’ ἀδίκῳ, μηδὲ βλέπειν τοῖς ὀφθαλμοῖς κακά, μηδὲ περιεργάζεσθαι, μηδὲ ἀκούειν ἀλλότρια, μηδὲ ταῖς χερσὶν ἁρπάζειν ἀλλὰ μᾶλλον διδόναι, μηδὲ τῇ καρδίᾳ ὑπερηφανεύεσθαι, μηδὲ τῷ λογισμῷ πονηρεύεσθαι, μηδὲ τὴν κοιλίαν πληροῖν, ἐν διακρίσει δὲ πάντα πράττειν. Ἐν τούτοις ὁ μοναχός.)


Портал „ПАТРИОТ“ дугује неизмерну захвалност Маст. теол. Лазару Нешићу, који је започео превођење чувених „Изрека пустињских отаца“-збирке изрека, искустава и мудрости хришћанских отаца првих векова. Нешић је свој рад базирао на критичком издању старогрчког језика, које је и најтачније и најпоузданије…

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*