Kremansko proročanstvo sa tumačenjem – O Američkom predsedniku zabavljaču i Trećem svetskom ratu

0

Predgovor:

Kremansko proročanstvo Tarabića je u HH veku tumačeno duhom vremena. Poslednja izdanja ovog proročanstva pisana su u vreme komunizma, te je u njima očigledan uticaj ove bogoborne ideologije.

Pre komunizma, Kremansko proročanstvo se koristilo u propagandne svrhe za međudinastičke sukobe. Trebalo je opravdati preuzimanje vlasti u Srbiji od strane Karađorđevića, pa su političari onog vremena dopunjavali ovo proročanstvo ubacujući u njega delove koji su služili u tu svrhu.

No bez obzira na to sve i na mnoge izmene i redakcije Kremansko proročanstvo je ostalo ipak jedno autentično proročanstvo čija su se mnoga predviđanja ispunila a neka još nisu dok se neka naziru i mogu jasnije razumeti baš na osnovu ovog proročanstva.

Na kraju, poruka za sve one koji odbacuju Kremansko proročanstvo zbog naknadnog uticaja dovoljno je reći da su na isti način pisane i sve knjige Biblije. Poslednja Mojsijeva knjiga sadrži detaljan opis smrti i sahrane proroka Mojsija. Jasno je da je taj deo kasnije dodat i da ga nije pisao sam prorok Mojsije, pa ipak ceo svet Bibliju zbog toga ne smatra lažnom knjigom, već svetom knjigom.

Prosto je nemoguće tokom istorije sačuvati neko originalno proročanstvo od izmena. Zapravo bolje reći umetaka i dodataka, jer ono što je originalno u samom proročanstvu uvek jasno i stilom i predviđanjem odudara od delova koji su kasnije dodati.

Mi ćemo se ovde baviti samo onim originalnim delovima Kremanskog proročantva a sve naknadne dodatke, poput onih komunističkih o čoveku na belom konju sa zvezdom na čelu koji će doneti mir celoj zemlji, koji su iz čisto propagandnih razloga ubačeni, izbacujemo.

„Prije ovoga rata na prijestolje velikačkog carstva naroda preko beskrajne vode ustoličiće se jedan čoek koji budne i seljak i čauš.“

Seljak i čauš, vrlo čudan opis za vladara Amerike. U vreme komunizma se tumačilo da je to Ronald Regan, jer je Regan bio glumac, međutim ništa se nije dogodilo. Danas bi se moglo reći da je to Donald Tramp jer je on isto tako zabavljač kao što su i glumci, tj. mnogo približnije pojmu ČAUŠ je rijaliti šou kojim je Tramp došao na vlast. A da ga liberalni krugovi u Americi smatraju seljakom, tj prostakom, to već nije tajna. No opet to nije nikava odrednica pomoću koje bismo zasigurno mogli znati da je on taj car o kome govori proročanstvo. U svakom slučaju čauš tj zabavljač jeste.

Inače, čauš je pojava na svadbama u Srbiji, kada se jedan od gostiju na svadbi oblači kao za maskenbal i trdi se da uveseli goste svojim šala, dosetkama i zabavom.

On više neće davati crvenom caru da se širi i da se bogati, nego će se s njime šiljbočiti i prepucavati…

Poznato je da je politika Donalda Trampa usmerena na zauzdavanje ekonomskog napretka Kine(crvenog carstva).

Ondakar će nastupiti veliki preokret i više neće biti nako ko što je bivalo pod drugijem carevima koji su bili na prijestolju ove carevine prije njegovog dolaska.

Tramp je definitivno napravio politički preokret svojom pobedom na izborima. Levo-liberalni političari, koji su do sada vodili Ameriku pa i EU su izgubili na uticaju i značaju, a ako ćemo iskreno od njih nam je najviše stizalo pakosti. Njihova usmerenost ka Rusiji, tačnije protiv Rusije je dovela do razorenja Jugoslavije i nesreća koje su potom pogodile srpski narod.

Trampova politika je usmerena prema Kini, jer on ne vidi Rusiju kao ozbiljnu konkurenciju u ekonomskom smislu. i to bi mogao značiti taj preokret. Preokret u spoljnoj politici Amerike koja se odražava i na svetsku politiku.

Taj novi car uzeće pušku, ali neće puknuti na crveno carstvo nego će samo šenlučiti…

Šenlučiće i onaj drugi, što će kasti, crveni car.

Zaoštravanje odnosa sa Kinom, ili kako Tarabići kažu „šenlučenje“, vojno prisustvo Amerike u neposrednoj blizini Kine u Japanu, Južnoj Koreji i Južnom i Istočnom kineskom moru, ukazuje da Tramp ozbiljno planira da suzbije kineski uticaj, pa ako treba i ratom.

Ali po proročanstvu tog rata neće biti za vreme njegove vladavine.

Oni knjaževi koje taj car naroda preko beskrajne vode budne izrodijo sa svojom caricom, biće ljutog ubojitog lica, žeravičijeh očiju, te će oni puške opaliti.“

Taj rat između Amerike i Kine započeće naslednici američkog cara zabavljača i to će po svoj prilici biti Treći svetski rat.

„Kad izbije ovaj ljuti rat, teško onijem vojskama koje budnu uzlećele u nebo, a blago onijem vojnicima koji budnu vojevali po zemlji i po vodi.“

Nije baš blago onima koji budu vojevali na kopnu i na moru, ali će glavni okršaj Trećeg svetskog rata biti vođen u vazduhu. U Drugom svetskom ratu se ozbiljno ratovalo i u vazduhu, no je ipak kopneni rat bio presudan, ali će Treći svetski rat biti sav u znaku rata u vazduhu.

„Ljudi koji budnu vodili ovaj rat imaće svoje učenjake i mudrace koji će izmišljati svakojaku tanad za svoje topove.

Kade opale, ondakar će ova tanad, đe god budne pala, umijesto da ubije zamađijavaće sve živo, ljude, vojsku i stoku.

Ta mađija bacaće ih u san, te će oni nako zamađijani spavati umijesto da vojuju, a poslje će se vraćati u svoju pamet.“

„Mi u tom ratu nećemo vojevati, ali će se drugi biti preko našijeh glava.

Jasno je po opisu proročanstva da će se u Trećem svetskom ratu koristiti biološko-hemijska sredstva da bi se neprijateljska vojska onesposobila za ratna dejstva.

Srbija kao vojno neutralna država, neće učestvovati u tom ratu. Ulaskom u NATO Srbija bi ne samo postala legitimna meta država koje budu u sukobu sa NATO već bi bila i obavezna da šalje vojsku u te ratove.

Stoga je najbolje da Srbija ne odustaje od svoje neutralne pozicije. Dosta nam je bilo ratova i stradanja u HH veku.

Priredio Patriot tim

Iz knjige „Kremansko proročanstvo“, Dragoljuba Golubovića.
Izdavač: „BATA“, Beograd, 1991
osmo, dopunjeno izdanje

POSTAVI ODGOVOR

*