Лекари више неће моћи трајно да остану без лиценце, без обзира на своју грешку!

0

Суд части Лекарске коморе Србије је од 2010. до данас примио око 1.000 пријава на рад лекара

Лекарима више неће моћи трајно да буде одузета лиценца за рад, предвиђено је новим Законом о здравственој заштити који је недавно ступио на снагу.

Kако наводи Тањуг, лекари дозволу за рад могу да изгубе само привремено до брисања из казнене евиденције. То значи да лекар може остати без лиценце у периоду који одреди суд.

Од 2010. до данас било је 60 осуђујућих пресуда за лекаре. Суд части Лекарске коморе Србије је од 2010. до данас примио око 1.000 пријава на рад лекара. Од тога, половина не испуњава правно формалне услове. Друга половина, 500 предмета, прослеђена је суду, од чега је суд оценио да је половина притужби (250) основано.

Суд части је одузимао лиценце лекарима максимално на период до пет година колико дозвољава закон Лекарској комори. Доста лиценци је одузео и Етички одбор Kоморе који је поступио по одлукама цивилног суда, у случајевима где је лекарима забрањено обављање лекарске професије.
Танјуг

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*