Mitrović dobio 7 miliona evra od države

0

Prema izveštajima CINS-a, Mitrovićev Pink je od državne Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza (AOFI) dobio sedam miliona evra.

Izveštaj koji je Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) dobio od Uprave za trezor otkriva da je Pink International Company samo u martu ove godine dobio skoro 3,5 miliona eura

Uplata je knjižena pod šifrom „kratkoročni krediti“, pod kojom je Pink u protekle dve godine više puta dobio novac. Tako im je u 2015. godini uplaćeno više od 3,5 miliona evra, a 2014. godine preko 120 hiljada evra.

U februaru ove godine Pinku je uplaćeno i više od 9,3 hiljade evra, ali pod šifrom „ostali plasmani“.

Ova agencija je za Pink izdavala i garancije, što se u izveštajima trezora ne vidi. Samo jedna garancija, prema ranijim ugovorima koje je CINS objavio, iznosi 2,5 miliona evra i data je u korist AIK banke. Ugovor je potpisan 8. avgusta 2014. godine.

U praksi to znači da je država, odnosno AOFI, Pinku pomogla jer je garantovala za njegove poslove. Ukoliko Pink ne bi ispunjavao ugovorne obaveze – na primer, ne bi vraćao kredit uzet od banke – garancija bi se aktivirala i banka bi se namirila novcem AOFI-ja.
Novaborba

POSTAVI ODGOVOR

*