НОВИ ЗАKОН : Принудни рад као услов за остваривање права на социјалну помоћ

0

Министарству за рад упућено је више од 500 захтева за повлачење Нацрта закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити.
Од тога је 115 захтева стигло од организација цивилног сектора, које су позвале европске институције да подрже њихове предлоге и утичу на Владу Србије да повуче спорни Нацрт.
Kако пише Данас, оно што удружења цивилног сектора налазе да је спорно у нацрту јесте то што се, између осталог, њиме предвиђа принудни рад као услов за остваривање права на социјалну помоћ, што је супротно уставним гаранцијама и међународним обавезама Србије у погледу спречавања принудног рада и дискриминације.
Нови нацрт такође условљава новчану социјалну помоћ „редовним школовањем и остваривањем успеха у образовном систему“. Kритике се односе и на могућност да бројне подзаконске акте прописује министар без претходног прописивања основних појмова, чиме се систем социјалне заштите централизује, а што је у супротности са основним начелима правне сигурности.

М

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*