Смрт цара Душана Силног

0

Није много познато о последњим данима цара Стефана Душана, као и о приликама у којима је напустио овоземаљски свет. О смрти свог бившег пријатеља, а потом противника прича Јован Кантакузин, али је његова прича више окренута збивањима у Српском царству после тог изненадног догађаја, односно борби за власт између Симеона Палеолога и младог цара Уроша, ставу царице Јелене, која је владала Сером, као и походу деспота Нићифора II Анђела према Тесалији.

Више сазнања нам не пружа ни Нићифор Григора, који пише да се Стефан Душан упокојио почетком пролећа, а затим описује поход деспота Нићифора II Анђела према Тесалији. Захваљујући белешкама наших летописа, као и тзв. Кратких хроника, сличних списа позновизантијске историографије, сазнајемо да је први српски цар преминуо у недељу 20. децембра 1355. године. Стефан Душан је сахрањен у својој задужбини, манастиру Свети арханђели, надомак Призрена.

Ако је и сигурно да је Стефан Душан преминуо у недељу 20. децембра 1355. године, његови последњи дани, као и околности под којима је умро прекривени су велом тајне. Узрок смрти никада није утврђен али се говорило о тровању, можданом удару и чак епилепсији. Према Сулису последњу годину живота први српски цар провео у јужним крајевима своје простране државе. То може потврдити чињеница да је 5. децембра 1355. године под Веријом издао повељу о разрешници рачуна Дубровчнанина мароја Гучетића. Полазећи од тога да је Стефан Душан сахрањен у манастиру Свети арханђели код Призрена, Сулис претпоставља да је умро у близини тог знаменитог града.

У каснијим списима дубровачких писаца сачуване су занимљиве приче о крају живота Стефана Душана. Према Мавру Орбину, први српски цар је умро у Ђаволотопи у Романији после 25 година владавине, али исти писац бележи како, како неки причају да га је смрт задесила у Неродимљу, дакле у једној од резиденција српских средњовековних владара. Други Дубровчанин, Јаков Лукаревић, бележи да је Стефан Душан умро 18. децембра 1356. године у месту Диаполи у Тракији, крећући у нов поход против Византије. Још је Флорински сумњао у веродостојност наведених вести дубровачких писаца, док је касније Владимир Мошин био спреман да у њих поверује. Остаје као највероватније село Ђавол или Девол, које се налази на левој обали Вардара, северно од села Богданца, ка Ђевђелији. Становници села Ђаво су сачували старо народно предање, да је ту умро цар Душан и да се због тога поносе. Село Ђавот (по бугарском) се уклапа о историјски оквир: налази се на главном путу Скопље-Солун, на око 50 км од Солуна, а у њему је било 1906. године око 70 искључиво словенских домова.

Угледајући се на своје претходнике, Душан је наумио да подигне сопствену задужбину у којој ће бити његов гроб. У позној Византији се церемонијал царског крунисања завршавао тиме што је новокрунисани владар бирао камен од којег ће се изградити његов гроб, што је требало да га подсети на пролазност земаљског живота. Задужбину је посветио светим арханђелима Михаилу и Гаврилу, којима је био посебно привржен и захвалан.

Место за своју задужбину је изабрао у близини Призрена, на улазу у клисуру Бистрице у близини призренске тврђаве. Она је дарована манастиру да послужи као житница и ризница, за шта су иначе служили пиргови (куле). Манастир је грађен у периоду 1347. до 1350. године. Цар је за време грађења забрањивао да се из Трепче извози олово, јер је оно било потребно за његову цркву.

Црква је била петокуполна, богато украшена каменом пластиком, са мозаичким подом који је изазивао дивљење све док црква није била разорена, што се десило сразмерно рано. Преноси се уверење становника да се почетком XVI века да је „призренске цркве патос“ међу највећим српским знаменитостима, заједно с дечанским храмом, пећком припратом, бањским златом и ресавским живописом. Манастир је послужио као узор каснијим ктиторима и градитељима цркава моравске школе. У цркви је био припремљен царев гроб, са лежећом фигуром покојника по западњачком узору.

Српска историја

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*