SOCIOLOG O BELOJ KUGI: Kulturni model forsira pojedinca, majke strahuju za budućnost

0

Prof. dr Ljubiša Despotović, sociolog, o savremenim trendovima koji utiču na manjak dece. „Verska obaveza“ rađanja zadržala se samo kod islamskih vernika i kod albanskog naroda

NEGATIVNI demografski trendovi, ne samo u Srbiji već u celoj Evropi, skup su raznih činilaca, a počeli su u drugoj polovini dvadesetog veka, sa državom blagostanja, skopčanom sa širenjem konformističkog duha, primećuje sociolog prof. dr Ljubiša Despotović.

– Problem pada nataliteta je kompleksan i ima mnoge dimenzije, od kulturološke, preko ekonomske, do političke… Od sredine prošlog veka dominantan je kulturni model koji forsira pojedinca, nespremnog da se žrtvuje i ugrozi svoj komfor. Sve je važniji aspekt ličnog napredovanja, zbog čega je odloženo stupanje u brak i samim tim rađanje dece – kaže Despotović.

Čak i društva sa „poluperiferije Evrope“, poput Srbije, dostigla su takav nivo standarda pojedinaca ispod kojih oni ne žele da idu.

Osim toga, posebno u ovoj turbulentnoj regiji, na smanjenje nataliteta utiču i česte političke i ekonomske krize, sankcije, inflacija, ratovi… Problem je nedostatak perspektive, majke se plaše u kakvom će vremenu, kako i od čega odgajati decu.

Na pad nataliteta utiče i slabljenje uticaja vere, jer, do sredine 20. veka „verska obaveza“ je bila ostavljanje potomstva. Danas se takva „obaveza“ zadržala samo kod pripadnika islamske veroispovesti ili kod albanskog naroda, kod kog je to sastavni deo nacionalnog programa.

 

Po Despotovićevom mišljenju, da bi rešila problem niskog nataliteta i odumiranja nacije, Srbija bi trebalo da „prepiše“ najbolje mere koje je sprovela Rusija:

– Putin je inicirao visok stepen ulaganja u kojem je ekonomskim merama stimulisano jačanje porodice. Da bi se žene odvažile na rađanje, one moraju da znaju da će ta deca biti obezbeđena, moraju da imaju ekonomsku sigurnost i garancije da neće izgubiti posao dok dete ne napuni 18 godina – kaže Despotović.

PORODICA

NAŠ sagovornik dodaje i da društvo mora da revitalizuje porodicu kao svoju osnovnu ćeliju i reafirmiše porodične vrednosti. Naravno, sve to mora da prati perspektiva ekonomskog razvoja.

 

Novosti

POSTAVI ODGOVOR

*