Srpska pravoslavna crkva danas slavi: Sveta Tri Jerarha

0

Svetitelji Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov i Jovan Zlatoust imaju svaki posebno svoj dan praznovanja u mesecu januaru i to: Vasilije Veliki 1. januar, Grigorije Bogoslov 25. januar i Jovan Zlatoust 27. januar i 13. novembar. A ovaj zajednički praznik ustanovljen je u XI veku za vreme cara Aleksija Komnena. Jednom nasta odnekuda raspra u narodu oko toga, ko je od ove trojice najveći. Jedni uzdizahu Vasilija zbog njegove čistote i hrabrosti; drugi uzdizahu Grigorija zbog njegove nedostižne dubine i visine uma u bogoslovlju; treći uzdizahu Zlatousta zbog njegove čudesne krasnorečivosti i jasnoće izlaganja vere. I tako, jedni se nazvaše vasilijani, drugi grigorijani, a treći jovaniti. No promislom Božjim ovaj spor bi rešen na korist crkve i na još veću slavu trojice svetitelja.

Episkop evhaitski Jovan (14. juna) imade jednu viziju u snu, naime: najpre mu se javiše svaki od ova tri svetitelja, napose u velikoj slavi i neiskazanoj krasoti, a potom sva tri zajedno. Tada mu rekoše: „Mi smo jedno u Boga, kao što vidiš, i ništa nema u nama protivrečno… niti ima među nama prvog ni drugog“. Još posavetovaše svetitelji episkopa Jovana da im on napiše jednu zajedničku službu i da im se odredi jedan zajednički dan praznika. Povodom ovoga divnog viđenja spor se reši na taj način što se odredi 30. jan. kao zajednički praznik za sva tri ova jerarha. Ovaj praznik grčki narod smatra ne samo crkvenim nego i svojim najvećim nacionalnim i školskim praznikom.

Post i vera — Vasilije,
Bogoslovlje — Grigorije.
Milosrđe — Zlatousti,
Zlatousti, Medousti!
Rabotnici jednog dela;
Tri napose — tri angela,
Tri zajedno ko Bog jedan,
Nit ko glavni ni uzgredan.
U večnosti svi se slažu.
Jednog vičeš — tri pomažu.
Jednog pevaš, sva tri čuju,
Jednog slaviš, tri s“ raduju.
Tri čoveka — jedno celo,
Tri Jerarha – jedno delo,
Tri imena — jedna slava,
Svoj trojici — Hristos glava.

Ohridski prolog, Sveti Nikolaj Srpski

SPC

POSTAVI ODGOVOR

*