Шта све пише у Римској декларацији ЕУ

0

Шефови држава и влада земаља Европске уније су у Риму усвојили Декларацију о будућности Уније у којој наглашавају да ће ЕУ „остати неподељена“, „напредовати различитим брзинама и снагом у истом правцу“ и „бити отворена за оне европске земље које поштују и улажу напоре да увреже наше вредности“.

Римску декларацију су шефови држава или влада 27 земаља ЕУ, сем Велике Британије, усвојили на 60. годишњицу потписивања уговора о оснивању Уније у Риму. Тај нови документ даје политичке, програмске смернице за утврђивање будућих нужних промена у устројству и политици у свим секторима Уније, које је у Белој књизи предложила Европска комисија.

Преносимо у целини текст Декларације који су дистрибуирали Прес тим ЕУ инфо центра у Београду и Делегација ЕУ у Србији.

РИМСKА ДЕKЛАРАЦИЈА

Декларација лидера 27 држава чланица и Европског савета, Европског парламента и Европске комисије:

Ми, лидери 27 држава чланица и институција ЕУ, поносни смо на постигнућа Европске уније: изградња европског јединства је храбар и далековидан подухват. Пре 60 година, док смо се опорављали од трагедије светских ратова, одлучили смо да се повежемо и подигнемо наш континент из пепела. Изградили смо јединствену Унију са заједничким институцијама и снажним вредностима, заједницу мира, слободе, демократије, људских права и владавине права, велику привредну силу са ненадмашним нивоом социјалне заштите и неге.

Европско јединство је започело као сан неколицине, а прерасло је у наду многих. Европа се тада поново ујединила. Данас смо уједињени и јачи: стотине милиона људи широм Европе има користи од живота у проширеној Унији која је превазишла старе несугласице.

Европска унија се суочава са незапамћеним изазовима, како глобалним, тако и домаћим: регионалним сукобима, тероризмом, све већим миграцијским притиском, протекционизмом и друштвеним и привредним неједнакостима. Одлучни смо у намери да се заједно ухватимо у коштац са изазовима у свету који се брзо мења и да својим грађанима понудимо безбедност и нове могућности.

Европску унију ћемо учинити јачом и отпорнијом тако што ћемо подићи ниво јединства и солидарности међу нама и поштовати заједничка правила. Јединство је истовремено нужност и наш слободан избор. Kада бисмо деловали појединачно, глобална динамика би нам доделила споредну улогу. Јединство је наша најбоља шанса да утичемо на ту динамику и да бранимо наше заједничке интересе и вредности. Деловаћемо заједно, уз мењање ритма и интензитета према потреби, али у истом смеру, као што смо радили у прошлости, у складу са Уговорима и држећи отворена врата свима који желе да нам се придруже. Наша Унија неподељена и недељива.

У наредних десет година желимо да Унија буде сигурна и безбедна, просперитетна, конкурентна, одржива и друштвено одговорна и вољна и способна да одигра главну улогу у свету и обликовању глобализације. Желимо Унију у којој ће грађани имати нове могућности за културни, друштвени и економски раст. Желимо Унију која ће и даље бити отворена према европским земљама које поштују наше вредности и које се обавезују на њихово унапређивање.

У временима пуним промена, са свешћу о забринутости наших грађана, посвећени смо Римској агенди и обавезујемо се да ћемо радити на:

1. Сигурној и безбедној Европи: Унији у којој се сви грађани осећају безбедно и у којој могу да се слободно крећу, у којој су наше спољне границе заштићене; Унији са делотворном, одговорном и одрживом миграцијском политиком која поштује међународне стандарде; Европи која је решена да се бори против тероризма и организованог криминала.

2. Просперитетној и одрживој Европи: Унији која ствара раст и отвара радна места; Унији чије снажно и повезано јединствено тржиште које еволуира и отворено је према технолошкој трансформацији као и стабилна и снажнија јединствена валута отварају пут за раст, кохезију, конкурентност, иновације и размену, нарочито за мала и средња предузећа; Унији која промовише трајан и одржив раст кроз инвестиције, структурне реформе и рад на заокруживању ; економске и монетарне уније; Унији чије су привреде ближе једна другој; Унији чија је енергија сигурна и приступачна, а животна средина чиста и безбедна.

3. Социјалној Европи: Унији која се ослања на одрживи раст како би промовисала привредни и друштвени напредак као и кохезију и конвергенцију, а која истовремено чува интегритет унутрашњег тржишта; Унији која у обзир узима разноликост националних система и кључну улогу социјалних партнера; Унији која унапређује равноправност мушкараца и жена и права и једнаке могућности за све; Унији која се бори против незапослености, дискриминације, социјалне искључености и сиромаштва; Унији у којој су младима пружени најбоље образовање и обука и у којој млади могу да студирају и пронађу посао широм континента; Унији која чува нашу културну баштину и промовише културну разноликост.

4. Снажнијој Европи на глобалној сцени: Унији која додатно развија постојећа партнерства и изграђује нова и промовише стабилност и просперитет у свом непосредном суседству на истоку и југу, али и на Блиском истоку и широм Африке као и на глобалном нивоу; Унији која је спремна да преузме већи степен одговорности и допринесе стварању конкурентније и интегрисаније одбрамбене индустрије; Унији која је посвећена јачању заједничке безбедности и одбране, између осталог кроз сарадњу и комплементарност са Организацијом Северноатлантског споразума, узимајући у обзир националне прилике и правне обавезе; Унији која учествује у Уједињеним нацијама и заступа мултилатерални систем заснован на правима, која је поносна на своје вредности и штити своје људе, а истовремено промовише слободну и фер трговину као и позитивну глобалну климатску политику.

Тежићемо остваривању ових циљева чврсто уверени да је будућност Европе у нашим рукама и да је Европска унија најбољи инструмент за постизање наших циљева. Обећавамо да ћемо узети у обзир разлоге за забринутост наших грађана и реаговати на њих као и да ћемо сарађивати са нашим националним парламентима. Радићемо заједно на нивоу на ком је могуће постићи стварне резултате, било да се ради о нивоу Европске уније, националном, регионалном или локалном нивоу, у духу поверења и лојалне сарадње, између држава чланица и између њих и институција Европске уније, у складу са начелом супсидијарности. Даћемо довољно простора за маневар који је потребан на различитим нивоима за јачање потенцијала Европе у погледу иновација и раста. Желимо да Унија буде велика у погледу великих питања и мала у погледу малих. Промовисаћемо демократски, делотворан и транспарентан процес доношења одлука и боље постизање резултата.

Ми, као лидери који сарађују у оквиру Европског савета и наших институција, стараћемо се о спровођењу данашње агенде како бисмо је претворили у стварност сутрашњице. Ујединили смо се да би нам било боље. Европа је наша заједничка будућност.

 

 

Бета

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*